Sarıbekir Ambalaj San. Tic. ve A.Ş olarak, hizmet verdiğimiz Metal Ambalaj sektöründe,

Ürün güvenliği kültürü temelli ürün güvenliği sistemi oluşturmayı ve sektörün önde gelen markası olmamızın verdiği sorumluluk, farkındalık ve bilinç ile; şirketimizin pazar payı ve rekabet gücünü arttırarak bununla birlikte, kaliteli, zengin ürün çeşitliliğinde, inovatif bakış açısı ile katma değerli ürün üretirken, müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı, iş sağlığı güvenliği ve çevresel şartlar ile birlikte enerji verimliliğini arttırarak, ürünlerinin karbon ayak izini belirleyip, karbon salınımını azaltarak karbon nötr çalışmalarını sağlamak amacıyla;

  • Gıda ambalaj üreticisi olarak; üretimlerimiz sırasında proaktif yaklaşımla ; çalışma şartlarından oluşabilecek olumsuzlukları gidermek, işle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasını önlemek için, işçi sağlığının ve güvenliğinin korunması-geliştirilmesi, ürün güvenliği, kalite ve enerji yönetimi açısından tehdit oluşturan riskleri kontrol altında tutmak ve bunları minimuma indirmeyi, proseslerde risk ve fırsatları değerlendirmeyi,
  • Çalışanlarımız ve çalışan temsilcilerimiz ile birlikte diğer tüm paydaşlarımızın katılımını sağlayıp, görüş ve önerilerini de alarak gelişimimiz için önemli bir katkı sağlayan bu geri bildirimler ile proseslerimizi sürekli iyileştirmeyi,

  • Doğal ekosistem ortamlarını ve biyoçeşitliliğini korumayı, tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincini arttırmayı, tüm hizmet süreçlerimizde olumsuz çevresel etkileri azaltmayı, oluşabilecek kirliliği kaynağında önlemeyi, bütün faaliyetlerimizde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliği öncelikli kılmayı, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm süreçlerimizde çevre performansımızı arttırmak için yenilikçi bir gelişim sağlamayı,
  • Eğitimli çalışan personellerle; kalite, ürün güvenliği, iş sağlığı, enerji ve çevre yönetimi bilincini yükseltip çalışanlarımızın farkındalığını artırmak. Yasal şartları, beyan ettiğimiz diğer şartları ve müşteri beklentilerini karşılayıp, son teknoloji ile insan sağlığına uygun hijyenik ambalaj üreteceğimizi ve sistemimizin sürekli iyileştirmesine yönelik belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynakları sağlayacağımızı Sarıbekir Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş olarak taahhüt ederiz.