Üç Parçalı Kutular

SARIBEKİR AMBALAJ Super WIMA kaynak teknolojisini kullanarak çeşitli çap ve boylarda üç parçalı kutular üretebilmektedir. Kutu içleri kaynak bölgesinde tozlak, sıvı lak ve gaz altı kaynaklı olabilmektedir. Boğum teknolojisi sayesinde üst üste istiflenebilir kutular, kesme teknolojisi sayesinde kısa boylu kutular ve kordon teknolojisi sayesinde vakım dayanımlı kutular üretilebilmektedir. Kutular gövde, dip ve eoe kapakta baskılı olabilmektedir. Kutu teknik özellikleri müşteri tarafından dolumu yapılacak ürüne ve uygulanacak proses şartlarına göre belirlenmektedir.