Kariyer Yönetimi

Sarıbekir Ambalaj çalışanların kariyerlerini doğru bir şekilde yönetebilmeleri ve yeteneklerini geliştirmeleri için sahip oldukları yetkinlikler doğrultusunda gelişim planlamalarının yapılmasını esas alıyoruz. Çalışanlarımız; iş ve performans sonuçları, şirket içinde deneyim ve yetkinliklerine göre; standartları belirlenmiş şirket içi yükselme sürecine dahil oluyor. Gereklilikleri yerine getirmesi durumunda bir üst pozisyona atanabiliyor ,rotasyonla farklı bir alanda veya diğer grup firmalarımızda çalışma sağlayabilmektedir.

Çalışanlarımızın yetenekleri ve kariyerlerinin gelişimi için onları eğitimlerle desteklerken aynı zamanda yöneticilerimizi kendi içimizden yetiştirecek şekilde organize oluyoruz.

Performans Yönetimi

Çalışanlarımızın işe katkılarını ve motivasyonlarını artırmak, başarılarının ödüllendirilmesi için şirketimizde performans yönetimi ‘şeffaf’ bir yaklaşımla uygulanmaktadır. Değerlendirme sistemimiz, şirketimizin stratejileri doğrultusunda hedef belirleme ve hedeflerin bölümlere yayılımı, hedeflerin dönemsel ve yıl sonu değerlendirmeleriyle aksiyon alınması ve geri bildirim süreçlerinden oluşmaktadır.

Performans değerlendirme sistemimizde yöneticilerimiz ekipleri ile dönemsel olarak değerlendirme ve geri bildirim görüşmesi yapar. Bu görüşmelerde çalışanın performansının iyileştirilmesi için yapılması gerekenler belirlenir, çalışanın gelişim ve kariyer planlaması düzenlenir ve performans sonuçları, çalışanlarımızın ücret artışlarında ve kariyer ilerlemesinde kriter olarak uygulanır.

EĞİTİM POLİTİKAMIZ

Çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmak, mesleki gelişmelerinin sağlanması  ve sektörel bilgilerinin arttırılması için şirketimiz bünyesinde eğitimler verilmekte ve gelişim uygulamaları yapılmaktadır.

Eğitim planlaması, performans değerlendirmesi sonucunda belirlenen gelişim ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanır. Yıllık eğitim programlarımızda personelimizin eğitim ihtiyacına yönelik olarak; kişisel gelişim, teknik bilgi ve beceri, yönetim becerileri, satış ve pazarlama gibi farklı başlıklar yer almaktadır.

iŞE ALIM SÜRECİ

İK yönetiminde seçme ve yerleştirme süreci, şirketimiz hedef ve ilkelerinden yola çıkarak, ihtiyaç duyulan pozisyonlara şirket değerlerine uygun adayları yerleştirebilme yaklaşımıyla yönetilir. Uygun özellikleri taşıyan potansiyel adaylara ulaşmak için İş ilanları, kariyer sitelerinde yayınlanmakta ve pozisyonlar için başvurular internet üzerinden ve/veya işyerimize bizzat yapılan başvuruların değerlendirilmeye alınmasıyla yapılmaktadır.

Başvurular arasından, yapılan inceleme sonucunda uygun nitelikteki adaylar belirlenerek görüşmeye davet edilir. Görüşmede, pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak, yabancı dil ve genel yetenek sınavları yapılarak adayın yetkinliklerini ölçülür. Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylara İnsan Kaynakları tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyon için işe alım süreci sonlandırılır.